Math Library icon
Fall 2015 Hours

Mon.-Thu.: 9am-8pm

Fr.:  9am-5pm

Sat.: 1pm-5pm

Sun.: 1pm-8pm

CLICK HERE FOR:

Complete Term Hours

Week of February 02, 2009

Journals Received in Mathematics Library

Amstat news no.379 (Jan 2009)

Annals of pure and applied logic v.156:2-3 (Dec 2008)

Annals of statistics v.36:6 (Dec 2008)

Applied statistics journal of the Royal statistical society series C v.58:1 (Feb 2009)

Bulletin of informatics and cybernetics v.40 (Dec 2008)

Bulletin of the Belgian mathematical society simon stevin v.15:5 (2008) suppl.

Bulletin of the London mathematical society v.40:6 (Dec 2008)

Bulletin of the Polish academy of sciences mathematics v.56:2 (2008)

Canadian journal of mathematics v.61:1 (Feb 2009)

Communications in mathematical physics v.285:1,2 (Jan 2009)

Communications on pure and applied mathematics v.62:2 (Feb 2009)

Doklady akademii nauk v.421:1,2,3 (2008)

Dopovidi natsional'noi akademii nauk ukrainy matematyka, pryrodoznavstvo, tekhnichni nauky 2008:7,8,9

Duke mathematical journal v.146:1,3 (Jan,Feb 2009)

l'Enseignement mathematique ser.2 v.54:3-4 (Jul-Dec 2008)

Esaim probability and statistics v.12 (2008)

Experimental mathematics v.17:4 (2008)

Izvestiia akademii nauk seriia matematicheskaia v.72:6 (2008)

Journal of algebraic geometry v.18:1 (Jan 2009)

Journal of business & economic statistics v.27:1 (Jan 2009)

Journal of integral equations and applications v.20:4 (Winter 2008)

Journal of official statistics v.24:4 (Dec 2008)

Journal of the American mathematical society v.22:1 (Jan 2009)

Journal of the Australian mathematical society v.85:2 (Oct 2008)

Journal of the Royal statistical society series A statistics in society v.172:1 (Jan 2009)

Journal of theoretical probability v.22:1 (Mar 2009)

Kvant 2008:5, 2008:2 suppl.

Manuscripta mathematica v.128:2 (Feb 2009)

Mathematical intelligencer v.31:1 (Winter 2009)

Probability theory and related fields v.143:3-4 (Mar 2009)

Proceedings of the National academy of sciences of the United States of America v.106:3 (Jan 2009)

Proyecciones journal of mathematics v.27:3 (Dec 2008)

Ramanujan journal v.18:1 (Jan 2009)

St. Petersburg mathematical journal v.20:1 (Feb 2009)

Studies in applied mathematics v.122:1 (Jan 2009)

Topology proceedings v.32 (2008)

Ukrainskyi matematychnyi zhurnal v.60:7,8,9 (2008)

Uspekhi matematicheskikh nauk v.63:4 (2008)

Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta 2008:3

 


Print journal lists: 2008-2009  • E-journal lists: 2008-2009